top of page

Fysioterapeut Oslo / Fysioterapi Oslo

Fysioterapeuten vår i Oslo er autorisert helsepersonell innenfor muskel og skjelett lidelser.

Vår fysioterapeut i Oslo

_TF01758.jpg

Hva gjør en fysioterapeut?

En fysioterapeut er omtalt som eksperter på kroppens bevegelsesapparat. Fysioterapeuten vår på Omegaklinikken i Oslo behandler både manuelt (muskelbehandling, mobilisering, nåler) samt spesifikke og virkningsfulle øvelser med mål om å bli kvitt smerte og styrke opp kroppen så du holder deg smertefri over lengre perioder. 

_MG_2951.jpg
_MG_2447.jpg
_TF01634.jpg
Fysioterapeut Tord Berge

Tord er fra Trondheim og startet som fysioterapeut hos oss dette året og har allerede hjulpet mange til mindre smerter og bedre helse. Les mer om Tord Berge ved å trykke på knappen under

Fysioterapeut er en helsefaglig yrkesgruppe som har som mål å forbedre menneskers bevegelse, funksjon og helse. De jobber med å behandle og forebygge ulike skader og plager, samt å hjelpe mennesker med å komme seg tilbake til normal aktivitet etter sykdom eller skade.

Fysioterapeuter har høy kompetanse innen anatomi, fysiologi og bevegelse, og de kan hjelpe mennesker med alt fra lindrende behandling av akutte smerter til å hjelpe dem med å forbedre sin generelle funksjonsevne. De kan også hjelpe mennesker med å forhindre skader og forverring av plager ved å gi råd om øvelser og andre tiltak.

Fysioterapeuter jobber ofte i tverrfaglige team sammen med andre helsefaglige yrkesgrupper, for eksempel leger, kiropraktorer, psykologer og ergoterapeuter. De kan også samarbeide med idrettsklubber og andre organisasjoner for å bidra til å holde mennesker i god form og hindre skader.

Begrenset tilbud hos vår dyktige fysioterapeuet

Kun 390kr på ditt første besøk hos vår fysioterapeut i Oslo!

 

Du sparer 500kr, veiledende pris er 890kr.

 

Rabatt blir automatisk lagt inn i systemet når du bestiller din time via knappen under. Tilbudet har begrenset varighet eller så lenge det er ledige timer tilgjengelig.

Fysioterapeut Oslo

Personlig skriv fra Fysioterapeut Tord Berge

Mitt navn er Tord Berge og jobber som fysioterapeut hos Omegaklinikken. Som behandler
har jeg bred erfaring innenfor en rekke ulike tilstander. Jeg synes det er viktig at man skaper
trygge rammer og omgivelser mellom terapeut og pasient for å skape et godt samarbeid om
den aktuelle problemstillingen. Derfor kan du forvente å bli tatt godt imot av en empatisk
mann med lutter øre for en god samtale angående dine plager eller problematikk som du
ønsker å ta tak i.


Første gang du kommer til oss går vi gjennom en grundig undersøkelse. Undersøkelsen består
i første omgang av en sykehistorie der vi snakker litt om hva som er årsaken til at du har
oppsøkt hjelp. Så gjør vi en inspeksjon hvor jeg grundig ser på din naturlige kroppsholdning,
likheter og ulikheter, før vi nøye analyserer leddbevegelser, muskulatur og andre strukturer.
Det kan derimot være greit å vite at selv om man har smerter et område, så trenger det ikke å
være det område som er årsaken til smertene. For eksempel kan knesmerter egentlig komme
fra dårlig hoftestabilitet, eller smerter som stråler ned i foten stamme fra isjias. Hos oss er det
derfor viktig at man ikke kun ser på en dårlig fot, men tar hele mennesket i betraktning.
Når vi er ferdige med undersøkelsen setter vi sammen en plan for behandling som allerede
starter i første time!


Vi behandler ryggsmerter, kneproblematikk, isjias, prolapser, hodepine, nedsatt bevegelighet,
kroniske nakkesmerter, skulderplager, idrettsskader, albuesmerter, strekkskader, betennelser
og mye mer.
Man trenger heller ikke å ha smerter for å ta kontakt med oss. Om du ønsker konkret
treningsveiledning, rådgivning eller bedre holdning, er dette også noe vi kan bistå med. Vi tar
også imot forsikringspasienter.


Hvordan behandler vi?
I behandlingen kan vi anvende ulike øvelser, massasje, manuelle teknikker, rådgivning og
veiledning i forhold til trening og smerter, manipulasjon, akupunktur, høykonsentrert laser og
mer. Du som pasient er også delaktig for hvilken tilnærming vi skal gjøre. Jeg synes det er
viktig at de som kommer forblir friske, derfor er rådgivning og veiledning sentralt innenfor
behandlingen.


Vi ønsker å holde oss faglig oppdatert, og har for øvrig anskaffet oss ulike treningsapparater
(Vitruvian og Iron Neck) for å gi et bredt utvalg og muligheter for behandling.
På oppfølgingstimer evaluerer vi nøye sammen hvordan alt går. Har det hjulpet, har det ikke
hjulpet, er det noe vi må endre på? Dette gir oss en liten pekepinn på varighet, og hvor mange
behandlinger som er nødvendig for å fungere optimalt. Dette varierer såklart fra person til
person. Vi setter sammen en plan for behandling, og vurderes derifra fortløpende.
Hos oss i Omegaklinikken arbeider vi tverrfaglig. Det vil si at det er flere ulike helsepersonell
som jobber sammen for at du skal få optimal behandling. Teamet består av fysioterapeut,

kiropraktor og osteopat, og vi benytter hverandres kompetanser og råd ved pasientcaser. På
denne måten får en behandling av flere separate, men samarbeidende, helsepersonell. Ved
behov kan vi til og med kombinere behandlingsmåten, for eksempel å kombinere oppfølging
vekslende hos fysioterapeut og kiropraktor.


Vi i Omegaklinikken ønsker å strekke oss de siste centimeterne lengre for å hjelpe deg best
mulig, vi går derfor nøye gjennom casene for hver gang. Man trenger ikke henvisning for å
søke hjelp til oss.
For øyeblikket har vi en begrenset periode kampanjepris i Oslo på førstegangskonsultasjon til 390,-
Vi har forståelse for at det er mange som ikke kan komme på grunn av arbeidstider, derfor
har vi mulighet for å sette opp timer fra 0800-1800. Vi er fleksible.

Under kommer litt generell informasjon om hva fysioterapi faktisk er.

Hva er fysioterapi?
Fysioterapi er et praktisk fag. Det kjennetegnes av tradisjoner, nyskapende tanker og kritisk
tankegang. Kort betyr dette at fysioterapi alltid er i utvikling. Som fysioterapeut er det derfor
viktig å holde seg faglig oppdatert på forskningen som gjennomføres.
En fysioterapeut arbeider med kropp, funksjon og bevegelser. Fokuset er å bedre helse.
Forebygging og behandling av skader og sykdommer som gir smerter eller nedsatt funksjon i
muskel- og skjelettsystemet er eksempler på hva en fysioterapeut kan gjøre.
Ekspert på muskel- og skjelettsystemet
Gjennom 3 års utdanning og 1 års turnustjeneste skal en fysioterapeut være en ekspert på
muskel- og skjelettapparatet. Hvordan kroppen henger sammen, og hvordan den påvirkes er
områder vi skal kunne.


Etter man har utdannet seg som fysioterapeut er det muligheter til å spesialisere seg innen
flere forskjellige retninger. Barnefysioterapi, manuellterapi, nevrologisk fysioterapeut og mye
mer. En ferdig utdannet fysioterapeut skal derimot være forberedt til å kunne jobbe med alle
former for kropp, om det er spedbarn eller eldre, fra idrettsutøveren til hofteamputerte.
Hensikten er at man kan utvikle, gjenvinne eller vedlikeholde ens funksjonsevne, benytte
egne ressurser og aktivt bidra til bedring innen helse. Det kan være fra knevondt som
forhindrer fotballtrening, eller små irritasjonsmoment i ryggen når man går til jobb om
morgenen man ønsker å løsne opp i.


Hvilken behandling er den beste?
Selve behandlingsformen man anvender kan variere stort, og det er ikke alltid sikkert at den
ene behandlingsformen er bedre enn den andre. Man må sammen finne den beste løsningen
som fungerer til akkurat deg. Dette gjør vi gjennom sykehistorie og testing. Det finnes mange
forskjellige metoder, øvelser, teknikker i tillegg til veiledning, rådgivning og informasjon.
Pasientens egen deltakelse til behandlingen er vesentlig. Tanken med en pasientaktiv
tilnærming er å fremme endringsprosesser som kan bidra til bedring av funksjon, lindring av
smerter og eventuelt vedlikeholde funksjonsevne. Man gjør gjerne en kontinuerlig evaluering

av resultatene underveis, og man endrer behandling og tiltakene ut fra pasientens kroppslige
reaksjoner, det de føler, ønsker, sier og har behov for.
Fysioterapeuten behandler mennesker i alle aldre fra individnivå, grupper og helsefremmende
på samfunnsnivå, ofte i samarbeid med andre helsepersonell.


Hvor jobber en fysioterapeut?
Man kan finne arbeidende fysioterapeuter i flere arenaer. Helsestasjoner, militæret, den
kommunale helsetjenesten, på sykehus, bedrifthelsetjenesten, idrettslag, helsehus, fysikalske
institutt og mange andre steder. Det er også mange som arbeider på private fysikalske
institutt. Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

bottom of page